Категории

Информация

Най-продавани

APLI за теб

APLI за теб

„Корнел В“ стартира работа по проект BG05M9OP001-1.003 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

APLI за теб

Публикувано от
APLI за теб - каталог за ученическата кампания

APLI - Висококачествени фотохартии

Публикувано от
Висококачествена фотографска хартия от APLI. Като структура тя има по-голям брой слоеве. Тези слоеве и осигуряват важни характеристики.