Категории

Информация

  Най-продавани

  Проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  Проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  EU

  На 17.07.2020 г. „Корнел В“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.073-4212 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

  Продължителност на проекта: 3 месеца

  Период на изпълнение на проекта: от 17.07.2020г. до 17.10.2020г.

  Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати: - Предоставяне информация на клиенти, партньори и широката общественост за изпълнявания проект; - Дизайн и отпечатване на 1 плакат с размер минимум А3; - Изготвяне и публикуване на информация за сключения договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на интернет страницата на Корнел В; - Извършени дейности по организация и управление на проекта, които гарантират: = спазване на заложения график на проекта; = доброто финансово управление на проекта; = осигуряване на адекватна одитна следа; - Изготвен окончателен доклад към Управляващия орган. Проектните цели ще бъдат постигнати посредством използване на възможностите, осигурени от ОПИК, които ще подпомогнат фирмата при преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване на работните места.

  1684Коментари

   • Avatar
    Gynectrol gnc
    ное 18, 2020

    This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. Gynectrol gnc

    • Avatar
     btc usd investing
     яну 27, 2021

     I trust all the concepts you have introduced for your write-up. They are very btc usd investing simpler and will definitely do the job. Still, these threads usually are too quick intended for newbies. May people you need to prolong these individuals a bit by the next time period? Thank you for the write-up.

     • Avatar
      Mediumrat
      ное 21, 2021

      Superbly written article, if only all bloggers offered the same content Medium kolorowanki as you, the internet would be a far better place.

      • Avatar
       ное 5, 2022