Това, с което APLI PAPER се отличава е качеството и ангажираността към околната среда.

APLI е сертифицирана в  FSC и PEFC.
Целта на тази сертификация е да предложи на клиенти си продукти, които идват от устойчиво управлявани гори. APLI анализира потока на материалите и документите, необходими за гарантиране спазването на изискванията, установени от ръководството на двата стандарта.

Сертификацията се прилага към производстените линии за етикети за мастиленоструен, лазерен принтер и фотокопирна машина - APLI 25, 100 и 500 листа в кутия, като се вземат предвид следните аспекти:

Изкупуване и получаване на суровини

- За покупката на суровини, се гарантира, че доставчиците, са сертифицирани.
- доставчиците са информирани за изискванията към доставката.
- гарантира се, че получените суровини и продуктит, отговарят на изискванията за доставка и са правилно идентифицирани за съхранение и разделяне през целия процес.

Производство

- APLI гарантира, че суровините и материалите се проверени
- APLI гарантира, че необходими суровини отговарят на изискванията за различните производствени поръчки.

Краен продукт

- Продуктите на APLI отговорят на изискванията за етикетиране, определени в стандартите по отношение на прилагането, размер, цвят и др.
- APLI гарантира, че в документите придружаващи продуктите, отговарят на изискванията, установени от стандартите за продажба и доставка.

Има два вида горска сертификация:

- Сертифицирано управление на горите,  което гарантира, че използването на гората е в съответствие с международно приетите принципи и критерии.
- Системата за сертифициране включва оценка на продукцията на линиите за добиване на дървен материал, от дървото до крайния продукт, включително и всички обработки, трансформация, производство и дистрибуция, на всички етапи, за да се провери, че използваната дървесина, произхожда от добре управлявани гори.

Международни системи за сертификация и управление на горите:

Международни системи за сертификация и управление на горите - FSC и PEFC

FSC (Forest Stewardship Council)

Това е международна, независима, неправителствена, нестопанска организация, създадена през 1993 г., чиято цел е да се насърчи отговорното екологично, социално отговорно и икономически изгодно стопанисване на горите в световен мащаб.

Forest Stewardship Council

PEFC (Програма за утвърждаване на схеми за сертифициране на горите)

PEFC (Програма за утвърждаване на схеми за сертифициране на горите)

Инициативата възниква през 1998 г. от сектора на частните гори. Това е нестопанска организация с присъствие в 194 страни.

PEFC сертифицирането акредитира произхода на непреработена дървесина и нейното състояние и / или характеристики, чрез валидиране от независима трета страна.

APLI предлага и рециклирани еткикети и рециклирани листчета в рециклирана опаковка - 100 % рециклирани продукти.