„КОРНЕЛ В“ ЕООД е бенефициент по проект №BG05M9OP001-1.003-2457 „Всеки има право на шанс - нов старт и достойно приключване на кариерата за лица от уязвими групи в Корнел В”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целева група на проекта са 4 безработни/ неактивни лица, като 50% от целевата група е съставена от лица от специфична категория „Безработни младежи до 29 г. вкл.” и специфична категория „Безработни лица на възраст над 54 г.“

В изпълнение на проекта и предвид нарастването на продуктовата гама и клиентската маса на „КОРНЕЛ В“ ЕООД, дружеството търси да наеме 4 бр. лица, попадащи в целевата група на проекта, на слидншти длъжности:

Ако искаш да станеш част от екипа на Корнел В, да предлагаш висококачествени европейски продукти, да работиш в приятна творческа атмосфера с едни от най-големите компании в офисния и детския сектор, кандидатствай за позиция при нас. Изпрати своето CV и актуална снимка на имейл office@kornelv.com като посочиш за коя от позициите кандидатстваш.